Bloggarkiver

Inneklima i kommunale bygg

Denne uken har NRK Forbrukerinspektørene sett nærmere på inneklima i norske barnehager. Arbeidstilsynet ser flere paralleller til funn fra vår inneklimasatsing i skolene fra 2011 til 2012.

Publisert i Nyheter Merket med:

BHT-konferanse i september

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen inviterer til BHT-konferanse 26.- 28. september 2016 på Lillestrøm. På konferansen vil SINTEF legge fram en evaluering av bedriftshelsetjenestene i Norge.

Publisert i Nyheter Merket med:

Databasen for kjemiske stoffer i ECHA

Fra januar 2016 ble det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sin database over kjemiske stoffer registrert under REACH eller meldt til CLP Inventory gjort mer brukervennlig.

Publisert i Nyheter Merket med:

Ny faktaside om åpent kontorlandskap

Undersøkelser viser at åpent kontorlandskap kan gi høyere risiko for arbeidsrelaterte helseplager, mistrivsel og sykefravær enn arbeidsplasser i cellekontor. Det kan igjen gi lavere effektivitet.

Publisert i Nyheter Merket med:

Risiko må tas på alvor

I høyt tempo er det opprettet svært mange nye asylmottak i Norge. Det har vært, og er, en krevende situasjon å ta imot mange asylsøkere på kort tid. Det er flere risikofaktorer knyttet til arbeid ved mottak som arbeidsgiver må ta på alvor fra første dag.

Publisert i Nyheter Merket med:

8 av 10 fikk reaksjon etter tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomførte 2000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen i 2015. Mangelfulle arbeidsavtaler, uforsvarlig lange vakter og brudd på reglene om overtidsbetaling er blant de vesentligste funnene i tilsynene.

Publisert i Nyheter Merket med:

Ny rapport om arbeidsmiljø i norske sykehus

I dag legger Arbeidstilsynet fram rapporten fra revisjoner ved seks sykehus i 2014 på helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse på Gardermoen.

Publisert i Nyheter Merket med:

Færre døde på jobb i 2015

Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015.

Publisert i Nyheter Merket med:

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

Arbeidstilsynet har siden 2005 mottatt 321 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i fiskeforedlingsindustrien. Støyeksponering utgjør brorparten av meldingene, men også eksponering for bioaerosoler er en utfordring i næringen.

Publisert i Nyheter Merket med:

Høring om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om lov- og forskriftsendringer som skal gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett.

Publisert i Nyheter Merket med: