Ofte stilte spørsmål (OSS)

Vi har samlet noen av spørsmålene vi ofte besvarer fra våre kunder. Vi anbefaler også å lese Arbeidstilsynets veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid for ytterligere informasjon.

Er HMS kurset godkjent av Arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet har desverre ingen «offisiell» godkjenningsordning for den lovpålagte HMS opplæringen for bedriftens øverste leder. AML $3-5 sier at Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen. Dette har ennå ikke skjedd. Våre HMS kurs forholder seg derfor til de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet. Vi har utdannet flere tusen ledere de siste årene og vi har ennå ikke opplevd at kunden har fått «underkjent» HMS kurset.

Hva koster det?

Kurset koster 1290,- kroner pluss MVA.

Er dette en engangskostnad?

Ja, dette er en engangskostnad. Hos oss slipper du  løpende avgifter.

Hva får jeg etter kurset er fullført?

Etter at kurset er bestått får du et gyldig kursbevis som spesifiserer innholdet og hvordan HMS kurset er gjennomført i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet. I tillegg får du et omfattende internkontrollsystem som du skal bruke i det kontinuerlige HMS arbeidet i bedriften. HMS kurset i seg selv er ikke nok. Bedriften må altså dokumentere HMS arbeidet også.

Må alle ledere ha HMS kurs?

Loven sier at bedriftens øverste leder skal ha HMS kurs. Dvs, at dersom du er daglig leder, eller tilsvarende funksjon, skal du ha HMS kurs.

Må innehavere av enkeltpersonforetak ha HMS kurs?

Dersom du er eneste ansatte i et enkeltpersonforetak trenger du ikke HMS kurs etter loven. Erfaringsmessig er det likevel en fordel å kunne dokumentere HMS opplæring for eksempel i forbindelse med anbud. Videre, dersom du har ansatte anbefales HMS kurs på det sterkeste.

Må innehavere av aksjeselskap ha HMS kurs?

Ja. Selv om du er eneste ansatte og eier alle aksjer må du ha HMS kurs.

Hvor lang tid tar kurset?

Kurset tar fra 1-3 timer avhengig av hvilken bransje du tilhører samt hvor dypt du velger å gå is bransjespesifikke regler. Kursmaterialet kan du gå gjennom i flere etapper, når det passer deg, men kunnskapstesten bør taes i sammenheng. Dette tar ca 30 minutter.

Jeg har HMS kurs fra før. Må jeg ta det på nytt?

Dette er en skjønnsmessig vurdering av Arbeidstilsynet ved tilsyn. HMS opplæringen skal være relevant i forhold til bedriftens virke og bransje. Dersom det er betydelige forskjeller mellom nåværende bedrift og bedriften du jobbet i da du tok HMS kurset, må ny HMS opplæring gjennomføres og dokumenteres. Er det lenger enn 1-2 år siden du tok kurset anbefales også en oppfriskning.

Kan jeg deligere dette ansvaret? Til Verneombudet for eksempel?

Nei, plikten til å gjennomføre HMS kurs er personlig og kan ikke deligeres. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b. Dette gjelder for eksempel Verneombud.