Ny faktaside om åpent kontorlandskap

Undersøkelser viser at åpent kontorlandskap kan gi høyere risiko for arbeidsrelaterte helseplager, mistrivsel og sykefravær enn arbeidsplasser i cellekontor. Det kan igjen gi lavere effektivitet.

Publisert i Nyheter Merket med: