HMS opplæring for arbeidsgiver

Rating:

9681099434_2ddbb13132_mLederhms.no er en nettjeneste som er spesielt tilrettelagt for ledere som ønsker å gjennomgå den obligatoriske opplæringen i helse, miljø og sikkerhet på en effektiv og tidsbesparende måte.

Alle våre kurs er basert på e-læring og gjennomføres i sin helhet på nett.

Obligatorisk HMS kurs for øverste leder

HMS kurset er spesielt tilrettelagt for bedriftens øverste leder. Loven sier at bedriftens øverste leder skal ha gjennomført, og kunne dokumentere, å ha gjennomført opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Loven sier ikke noe om hva innholdet i kurset skal være og det er heller ennå ikke spesifisert i forskrift. Kurset tar derfor for seg alle nødvendige aspekter ved lovgivning, forskrifter og retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet.

Kom i gang med HMS kurset her.

Se også svar på spørsmål vi ofte får (OSS).

HMS kursbevis og internkontrollsystem

Sammen med et kursbevis som dokumenterer at du har gjennomført lovpålagt HMS kurs for ledere, får du et internkontrollsystem som også er en sentral del av dokumentasjonen som kreves for å dokumentere det kontinuerlige HMS arbeidet i bedriften. Ved tilsyn, er det dette Arbeidstilsynet ser etter.

HMS kurs for Verneombud

Loven stiller også krav til HMS utdanning av Verneombud og medlemmer av arbeids- og miljøutvalget. Slike HMS kurs tilbys av av verneombudhms.no. Webhms.no tilbyr HMS kurs på engelsk.