HMS kurs for ledere

Rating:

På nettstedet hmskurs.net får du gjennomført HMS kurs for ledere. Dette er det rimeligste og mest effektive HMS kurset på markedet. Her er komplett oversikt over alle HMS kursene for ledere i alle bransjer.

Oversikt over kursene er også listet på kursagenten og kursguiden.

Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

HMS kurs for bedriftens øverste leder er lovpålagt. Arbeidsmiljøloven §3-5 beskriver dette pålegget. Arbeidstilsynet skriver dette om hvordan opplæringen skal gjennomføres:

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være. Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres.

Det har foreløpig ikke kommet konkrete krav til innhold eller gjennomføring. Derfor er HMS kurset på hmskurs.net uformet med bakgrunn i veiledningen fra Arbeidstilsynet og med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter.  HMS-urset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5. Dette kurset er for ledere, og gir også tilgang til en mal for internkontrollsystem for små bedrifter. Det finnes også HMS  kurs for verneombud eller AMU medlemmer,  verneombudskurs eller alternativer til 40-timerskurs.