Databasen for kjemiske stoffer i ECHA

Fra januar 2016 ble det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sin database over kjemiske stoffer registrert under REACH eller meldt til CLP Inventory gjort mer brukervennlig.

Publisert i Nyheter Merket med: