8 av 10 fikk reaksjon etter tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomførte 2000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen i 2015. Mangelfulle arbeidsavtaler, uforsvarlig lange vakter og brudd på reglene om overtidsbetaling er blant de vesentligste funnene i tilsynene.

Publisert i Nyheter Merket med: