Lovpålagt opplæring

I Arbeidsmiljøloven §3-5: fremgår det: "Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid."

På LederHMS.no kan får du all nødvendig kunnskap og dokumentasjon for en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet.

Slik virker det

  1. Les gjennom det tilrettelagte kursmaterialet
  2. Ta "Eksamen" og oppgi personalia
  3. Du mottar faktura og internkontrollsystem på epost.
  4. Vi utsteder kursbevis så snart fakturaen er betalt